Het VSR Kwaliteit Meet Systeem (KMS) is een objectief meetsysteem binnen de professionele schoonmaak, op basis van de NEN 2075.

Het VSR-KMS is statistisch onderbouwd en wordt uitgevoerd door opgeleide kwaliteitsinspecteurs of controleurs. Via het VSR-KMS kunnen wij een oordeel geven over het wel of niet voldoen aan de contractvoorwaarden.