In de Arbeidsvoorwaarden CAO (CAO in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf) zijn de voorwaarden vastgelegd op basis waarvan onze werknemer bij de werkgever werkt.

Er staan bepalingen in over onder meer de hoogte van het loon en de toeslagen, het aantal vakantiedagen, ziekte, arbeidsongeschiktheid en functie-indeling. Deze CAO heeft een minimaal karakter. Dat wil zeggen dat de in deze CAO opgenomen bepalingen minimaal toegepast dienen te worden.
Download CAO 2019-2021 (download pdf)

Write a comment